Informácie o nás

Pôsobíme na trhu, kde je relatívne vysoké množstvo dopravnej techniky ale nedostatok možností na jej opravu a servis.

Tento fakt nás viedol k rozhodnutiu zamerať svoju činnosť na pomoc pri opravách a servisovaní týchto motorových aj nemotorových vozidiel.

Našimi klientmi sú predovšetkým prevádzkovatelia dopravnej techniky, ktorí potrebujú pružné a kvalitné služby, aby  svoje dopravné prostriedky mohli efektívne využívať. 

 

 

Referencie :       Márius Pedersen, a.s. Vranov,

                         BUKÓZA Holding, a.s. Hencovce,

                         BOJKUN s.r.o. Michalovce,

                         LC Slovaktrans s.r.o. Michalovce,

                         STAVOTERM Michalovce