Služby v oblasti dopravy

22.10.2014 14:24

Váž. Zákazníci.

Okrem ponúkaných služieb v oblasti servisu a opráv nákladných motorových vozidiel a prípojných vozidiel, Vám naša spoločnosť prináša aj služby týkajúce sa oblasti medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy.

Podrobnejší popis nájdete v sekcii doprava.